Mesa entre 7H e O Peto en Unitaria (Compostela, 27 de novembro de 2015)

Desde Unitaria convidaron a falar a 7H da súa cooperativa de xestión cultural, e quixeron extender esa invitación tamén a nós, e falar conxuntamenta das posibilidades que ofrece a economía social e a banca ètica, contando un pouco a experiencia conxunta no nacemento da súa cooperativa.

7H é un dos proxectos que recurriron a O Peto en procura de axuda para o impulso inicial! E xa é unha realidade crecendo día a día!!!

Gran idea! e mellor tarde!