Informe sobre os beneficios da banca ética basado en datos dos últimos anos...

A Global Alliance for Banking on Values, rede á que pertence Fiare Banca Etica, publica un informe que, con datos dos últimos anos, mostra que hai beneficios e efectos positivos no tipo de banca que prima a transparencia, a economía social e solidaria, a sostibilidade...

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-banca-etica-y-sostenible-es-mas