Asócia-te

Para darte de alta como socio/a tes que facerte con participacións de 60 €. Ingresalos na conta Caixa Rural Galega 3070 0035 25 6026663424. Logo envíanos o boletín de alta de socio/a cuberto xunto co comprobante do ingreso.

Numero de participacións de 60€.

Comprobante de ingreso escaneado do banco.