Banca ética, a outra economía

Andrés Villena-. Os bancos éticos destacan por atender especialmente a economía social, o ambiente, a cultura e a educación.

Decrecemento: construir alternativas

A ETB ofreeceu unha minireportaxe sobre o decrecemento e esta forma alternativa de enfocar a producción e o consumo nas nosas sociedades..

 

 

Os bancos, cómplices da evasión de impostos

Os bancos, cómplices da evasión de impostos a través de paraísos fiscais, colaboran no incumprimento dos Obxectivos do Milenio

SETEM publica un informe coas políticas de investimento, transparencia e rendición de contas de 49 grandes bancos europeos, entre eles o BBVA e o Santander. Os datos demostran que os países pobres perden cada ano 160.000 millóns de dólares pola evasión fiscal.

Para os pobres, mercado

  Atilio Borón-.

A diferenza do ocorrido coas grandes empresas oligopólicas, o “rescate” dos pobres queda en mans do mercado. Para os ricos hai estado, os pobres terán que leirar co mercado. E se aparece o estado é para reprimir ou desorganizar a protesta social...

Cando os cartos mercan integridade

Artigo de Paul Craig. Admiro a Joseph E. Stiglitz, porque ten conciencia social e un sentido da xustiza cuxa ausencia converte aos economistas en monstros. A pesar das súas virtudes e do Premio Nobel, Stiglitz vén abaixo como economista. Os lectores do meu novo libro How The Economy Was Lost [Como se perdeu a economía], saberán que lle leo a cartilla pola función da produción, que desorienta seriamente a economía respecto da escaseza do capital da natureza.

A FIFA segue a comprar balóns de fútbol feitos por escravos

 MARGA TOJO.- Move miles de millóns ao día pero, trece anos despois do Acordo de Atlanta para limpar o sector, toleran a explotación dos que cosen as pelotas.

Un dos negocios máis poderosos e lucrativos do mundo, o fútbol oficial, transnacional, continúa a manter na súa dinámica de xogo hipercapitalizado vulneracións sistemáticas dos dereitos humanos. Unha delas consiste na violación dos dereitos laborais das persoas que traballan na industria dos balón.

Cóntame outro mundo

Vídeo de REAS Aragón sobre un outro mundo... (análise e alternativas)

O fascismo financeiro

Boaventura de Sousa Santos. Hai doce anos publiquei, por convite do Dr. Mário Soares, un pequeno texto –Reinventar a Democracia– que, pola súa extrema actualidade, non resisto á tentación de evocar aquí. Nel considero eu que un dos sinais da crise da democracia é a emerxencia do fascismo social. Non se trata do regreso ao fascismo do século pasado. Non se trata dun réxime político, mais antes dun réxime social. En vez de sacrificar a democracia ás esixencias do capitalismo, promove unha versión empobrecida de democracia que torna des-necesario e mesmo inconveniente o sacrificio.

Sobre o programa de ajuste dos 'socialistas' espanhóis

Diario LiberdadeCarlos Taibo

1. O programa de ajuste que o Governo espanhol acabou por acatar é umha prova evidente de que a situaçom da economia do país era muito pior que a que retratavam frivolamente, os discursos oficiais.

A corrupción e a trampa da pobreza no Terceiro Mundo

Walden Bello  Foreign Policy In Focus.   O asunto da corrupción resoa nos países en desenvolvemento. Nas Filipinas, por exemplo, a consigna da coalición que verosímilmente gañará as eleccións presidenciais de 2010 é: "Sen funcionarios corruptos, non hai pobres".